13.3. Lopullisen ympäristölupahakemuksen viimeistely.

25.2. Syötesopimusrunkojen valmistelua ja syötepohjan ensimmäisen vaiheen lopulliseen muotoon valmistelua.

21.2. Tapaaminen Ladecilla. Sevityksessä yhteistyömahdollisuudet alueen kasvavan tuhkamäärän ja siitä valmistettavan metsälannoitteen raaka-ainetoimittajana.

19.2. Starttipalaveri laitoksen hajumallinnuksen tilaamiselle ympäristöluvan lisäselvitykseksi.

13.2. Tapaaminen hollantilaisen hiilidioksidin talteenottojärjestelmän tarjoajan kanssa Jokimaalla.

4.2. Tapaaminen Ladecilla. Aiheena alueellinen hiilidioksidin talteenoton ja jatkojalostamisen selvitys.

30.1. Osallistuimme Joensuussa pidettyyn hallituksen kärkihankkeiden esittelytilaisuuteen.

23.1. Tapaaminen alueen johtavassa maatalouskaupassa, Maatalouspirkassa. Aiheena mädätysjäännöksen myyntikanavaratkaisu viljelijöille, sekä Jokimaan tallien kuivikehuollon kokonaisratkaisun toteutus.

22.1. Tapaaminen Labiolla. Mahdollisen yhteistyön selvityspalaveri.

15.1. Tapaaminen Lahden kaupunkiliikenteen tulevaisuuden suunnitelmista. Voisiko Biokaasu olla merkittävä osaratkaisu tulevaisuuden käyttövoimana? Onko meillä palveluntarjoajan roolia?

11.1. Tapaaminen ympäristölupaviranomaisten kanssa. Viimeinen täydentävä keskustelu.

7.1. Tarkentava valmisteleva neuvottelu Business Finlandilla 2018: 

13.12. Esittelemässä hanketta Helmet loppuseminaarissa Jokimaalla. https://envitecpolis.fi/helmet/tapahtumat/areena-tilaisuus-jokimaalla-13-12-2018/

10.12. Esittelemässä Hevosvoimia Hevosenlannasta hanketta hallituksen kärkihankkeiden tuloskiertueella. http://www.ym.fi/download/noname/%7B546514A5-FD23-4377-BF7B-067A2E2DB013%7D/142024

18-20.11 Tutustumismatka Sauter laitoksille Berliinin alueelle. Aiheina luotettavuus, hygienisointi ja oma energiatehokkuus.13.11 Lahden CipyCap lanseeraustilaisuus

8.11 Tapaaminen LUT kanssa. Aiheena biokaasulaitoksen referenssimahdollisuus alueellisen ravinnetasapainon toteuttamisen välineenä

1.11 Suunnittelupalaveri laitoksen rahoittajien edustajien kanssa

4.10 Suunnittelupalaveri Envitecpolis kanssa laitoksen sivuvirtojen hyödyntämisestä. CO2 talteenoton teknisistä ratkaisuista ja mädätysjäännöksen hyödyntämisestä rahkasammaleen kanssa kasvualustoissa.

14.9 Yhteinen tapaaminen Lahden rakennusvalvonnan ja ympäristöviranomaisten kanssa luvitusprosessista

12.9 Tapaaminen Business Finland kanssa, neuvottelemassa investointituen edellytyksistä ja linjauksista.

10.8 Tutustumass Ecomoss Oy:ssä Kihniössä rahkasammaleen koneelliseen keräämiseen ja neuvottelemassa sammalen sopimisesta kasvualustaksi yhdessä mädätysjäännöksen kanssa.

2.7 Laitosvalmistajia ja biokaasun puhdistuspalveluiden tarjoajia palaverissa Jokimaalla

25.6 Tutustuminen Demecan Vimpeliin toimittamaan biokaasulaitokseen.


8. Tapaaminen laitoksen rahoitukseen liittyen

7. Neuvottelu kaasun puhdistus- ja jalostusratkaisuista

6. Tutustumassa Vimpelissä mahdolliseen laitosratkaisuun

6.-13.6 Tutustumassa Itä-Saksassa laitosratkaisuihin

24.5. Naapurien kuulemistilaisuus Jokimaalla

11.5. Neuvottelu kaasun puhdistus- ja jalostusratkaisuista

9.5 Rahoitusneuvottelut laitoksen rakentamisesta käynnistyivät

8.5 Hevosvoimia hevosenlannasta hanke oli esillä Hyvinkään Palopurolla Uudistuva Hevostalous seminaarissa. http://hippolis.fi/uusihevostalous/verkkoluennot/hevostalous_biotaloutena_muutakin_kuin_lantaa/

30.4 Keskustelutilaisuus kaupungingeodeetin ja kaupunginarkkitehdin kanssa tonttijärjestelyistä ja lupaprosesseista.

23.4 Osallistuimme Tuuloksen bioenergiapäiville, joissa oli esillä monia Jokimaalle sopivia laitosratkaisuja. Paikalla oli myös maa -ja metsätalousministeri Jari Leppä kannustamassa uusiutuvien energiaratkaisujen selvittämiseen

10-11.4 Osallistuimme Tuusulan Ravinteiden kierrätyksen innovaatioleirille, jossa oli paikalla 30 johtavaa biotalouden asiantuntijaa pohtimassa tulevaisuuden kiertotalousratkaisuja. http://www.mdi.fi/ravinteet-tehokkaammin-kiertoon-innovaatioleirin-avulla/

28.3 Veikan kartanolla esittelemässä hankkeemme kuulumisia Helmet järjestämässä Pirtti – tilaisuudessa

Veikkaan_kartano

22.3 Oppimassa ja biokaasumaailman tuoreimpia tuulia haistelemassa Vasa Gas Exchange tapahtumassa

20.3 Kansallisia ja kansainvälisiä laitostoimittajia vierailulla Jokimaalla

22.2 Yle Lahti vieraili eilen Jokimaalla tekemässä juttua hankkeestamme: https://areena.yle.fi/1-4366811

19.2 Mädätyskokeet käynnistyvät tämän viikon aikana. Tavoitteena on selvittää laitosmaisissa olosuhteissa teoreettisen kaasuntuoton rinnalle reaalinen kaasuntuotto. Lisäksi saamme mädätyskokeista lopputuotetta tarkempia ravinneanalyysejä varten

14.2 Vierailimme hanketta rahoittavan Etelä-Pohjanmaan Ely – keskuksen luona.

13.2 Myllykoskella oli yhden vaihtoehtoisen laitostoimittajan, Metenerin syksyllä valmistuneen laitoksen ensimmäisen panoksen vaihto.2.2 Tiedotimme hankkeen käynnistymisestä ja avasimme kotisivut. Hankkeesta uutisoivat ainakin Hevosurheilu, Etelä-Suomen Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Vastuullisuusuutiset

Facebook Twitter WhatsApp